Vår verksamhet

Stiftelsen Svenska Dagbladets stadgar från 1940 definierar stiftelsens ändamål som ”att verka för tidningen Svenska Dagbladets bevarande och vidare utveckling som ett organ för det enskilda näringslivet under fasthållande i politiskt hänseende vid tidningens nuvarande kurs och grundåskådning”.

Med ”nuvarande kurs” avsågs det klara avståndstagandet från totalitära fascistiska, nazistiska och socialistiska idéer och stöd för västliga värderingar som var högaktuellt vid stiftelsens bildande 1940. Med ”grundåskådning” avsågs försvarsvänlighet, tilltron till betydelsen av marknadsekonomi och ett fritt näringsliv och de liberala och konservativa tankegods som präglat Svenska Dagbladets ledarsida.

Sedan ägandet av tidningen Svenska Dagbladet övertagits av Schibsted ASA och dess ägarstiftelse Tinius Trust, fullföljer stiftelsen sitt ändamål genom att avkastningen från dess medel delas ut i stipendier till svenska publicister verksamma inom opinionsjournalistik med den grundåskådning som är stiftelsens.

När Svenska Dagbladet en gång grundades var programförklaringen att skapa ett ”intelligensblad”. På nutidens språk avsåg man med detta en tidning som värnade det intelligenta meningsutbytet och den kvalificerade journalistiken, samtidigt som tidningen på ledarsidan skulle hålla en rak linje som kan sammanfattas i begrepp som frihetlighet, näringsliv, förnuftstro, anti-totalitär och borgerlig. Och när Stiftelsen Svenska Dagbladet blev tidningens ägare, så var det för att värna de värden som blivit tidningens själ.

Stiftelsen har fortfarande som sitt uppdrag att värna dessa värden, även om vi inte längre gör det som ägare av tidningen Svenska Dagbladet. Men vi är övertygade om att duktiga skribenter och goda publicister som verkar i denna anda idag är minst lika viktigt som någonsin. Att de som skriver ledare också ska kunna utvecklas som publicistiska ledare ser vi också som angeläget. Att verka för detta, genom att stödja talangfyllda opinionsjournalister, som skribenter, publicister och publicistiska ledare, är Stiftelsens nutida uttolkning av uppdraget.

Stipendierna är individuellt utformade efter stipendiatens behov och ambitioner och kan ges såväl till studier, fördjupning inom särskilda ämnen eller personlig utveckling inom publicistik och publicistiskt ledarskap. Stipendierna kan ges till publicister såväl inom som utanför Svenska Dagbladet.

För information om aktuella stipendier, se här.

I sin stipendieverksamhet, som syftar till att främja utvecklingen av god opinionsjournalistik i Sverige, samarbetar stiftelsen med den norska stiftelsen Tinius Trust. Det innebär att stipendiater också kan få tillgång till den ledarskapsutveckling och andra resurser som finns inom Tinius Trusts verksamhet.