Välkommen till
Stiftelsen Svenska Dagbladet

Stiftelsen Svenska Dagbladet bildades 1940 för att värna om tidningen Svenska Dagbladets utveckling och ställning som högkvalitativ röst för västorienterade och näringslivsvänliga liberala och konservativa värderingar.

Stiftelsen var tidningens huvudägare till dess att den såldes till Schibsted ASA och Tinius Trust. Idag främjar stiftelsen sitt ändamål genom utvecklingsstipendier till publicister inom opinionsjournalistik i stiftelsens anda.

Nyhet: 2023:års stipendiater utsedda