Stipendier

Stiftelsen Svenska Dagbladet har till syfte att främja utvecklingen av god opinionsjournalistik och ledarskribenters utveckling som skribenter och publicistiska ledare, med den inriktning och hållning som är stiftelsens

Stipendierna är individuellt utformade för att passa varje stipendiats personliga ambitioner. Det innebär att stipendier kan avse såväl studier eller fördjupning inom särskilt område genom t ex skriv- eller bokprojekt, som personlig utveckling inom skrivande, publicistik eller publicistiskt ledarskap.

Stiftelsen samarbetar med Tinius Trust i Norge. Stipendiaten kan därigenom också få del av Tinius resurser. Därutöver har stiftelsen ett brett kontaktnät inom näringsliv, akademi, politik och publicistisk verksamhet som vi kan använda för att utforma stipendier skräddarsydda för sina mottagare.

Kriterier för stipendier

Stiftelsen utdelar stipendier årligen. Dessa är individuellt utformade och kan gå till studier eller annan personlig utveckling såväl som fördjupning, skrivande eller andra yrkesmässiga projekt. För stipendiaten gäller följande allmänna krav:

  • Vara, ha varit eller ha ambitionen att bli verksam inom publicistisk opinionsjournalistik i Sverige.
  • Stipendiet är inte endast förbehållet personer verksamma eller med bakgrund i tidningen Svenska Dagbladet, utan står öppet för alla opinionsjournalister.
  • I sin publicistiska gärning ha en inriktning som i vid mening överensstämmer med stiftelsens uppdrag och ändamål.
  • I sin ansökan beskriva sitt projekt/utvecklingsambition/plan som stipendiet avses finansiera helt eller delvis, tillsammans med personlig presentation, motivtext och grov kostnadsuppskattning.

Ansökningar skickas till: Stipendium@stiftelsensvd.se

Stipendiater 2021

2021 års stipendier, som delas ut för verksamhet under 2022 har givits till:

Peter Wennblad är ledarskribent och bitr chef för Svenska Dagbladets ledarsida

Peter Wennblad, får 145 000 kronor för fördjupade studier kring elförsörjning och basindustrins utvecklingsmöjligheter. Styrelsens motivering: 

Elförsörjningen är en aktuell och livsavgörande fråga för svenskt näringsliv och det svenska samhällets utveckling, detsamma gäller basindustrin som kallas så just därför att den utgör basen för hela näringslivet och det svenska välståndet. Förutom att vara viktiga, är frågorna tekniskt komplicerade och kräver stor kunskap för en seriös granskning och debatt. Att Peter Wennblad vill fördjupa sin kunskap och sitt arbete på detta området är vällovligt, och står dessutom i god överenstämmelse med stiftelsens ändamål att ge en röst för näringslivets utvecklingsvillkor. 

Amanda Broberg är marknads-och studenansvarig på Timbro och har tidigare skrivit ledare bl a för Borås Tidning och Svenska Nyhetsbyrån.

Amanda Broberg, får 31 000 kronor för journaliststudier på Poppius, med motivet: 

Stiftelsens ändamål är att främja lovande opinionsskribenter i stiftelsens anda att kunna utvecklas som skribenter och publicistiska ledare. Amanda Broberg uppfyller som ung, talangfylld opinionsskribent ändamålet och stiftelsen vill därför bidra till hennes fortsatta utbildning som skribent. 

Jacob Sidenwall är ledarskribent på Smålandsposten

Jacob Sidenwall, får 50 000 kronor för ledarskapsstudier på Försvarshögskolan, med motiveringen: 

Stiftelsen har i sin programförklaring för stipendieverksamheten uttalat att en ambition är att bidra till framstående opinionsskribenter även skall utvecklas som ledare inom publicistisk verksamhet.  De som skriver ledare skall också kunna bli det, utan att lämna branschen. Jacob Sidenwall är en framträdande opinionsjournalist som har en sådan ambition, och till detta vill stiftelsen gärna bidra.