Stipendier

Stiftelsen Svenska Dagbladet har till syfte att främja utvecklingen av god opinionsjournalistik och ledarskribenters utveckling som skribenter och publicistiska ledare, med den inriktning och hållning som är stiftelsens

Stipendierna är individuellt utformade för att passa varje stipendiats personliga ambitioner. Det innebär att stipendier kan avse såväl studier eller fördjupning inom särskilt område genom t ex skriv- eller bokprojekt, som personlig utveckling inom skrivande, publicistik eller publicistiskt ledarskap.

Stiftelsen samarbetar med Tinius Trust i Norge. Stipendiaten kan därigenom också få del av Tinius resurser. Därutöver har stiftelsen ett brett kontaktnät inom näringsliv, akademi, politik och publicistisk verksamhet som vi kan använda för att utforma stipendier skräddarsydda för sina mottagare.

Kriterier för stipendier

Stiftelsen utdelar stipendier årligen. Dessa är individuellt utformade och kan gå till studier eller annan personlig utveckling såväl som fördjupning, skrivande eller andra yrkesmässiga projekt. För stipendiaten gäller följande allmänna krav:

  • Vara, ha varit eller ha ambitionen att bli verksam inom publicistisk opinionsjournalistik i Sverige.
  • Stipendiet är inte endast förbehållet personer verksamma eller med bakgrund i tidningen Svenska Dagbladet, utan står öppet för alla opinionsjournalister.
  • I sin publicistiska gärning ha en inriktning som i vid mening överensstämmer med stiftelsens uppdrag och ändamål.
  • I sin ansökan beskriva sitt projekt/utvecklingsambition/plan som stipendiet avses finansiera helt eller delvis, tillsammans med personlig presentation, motivtext och grov kostnadsuppskattning.

Ansökningar skickas till: Stipendium@stiftelsensvd.se

Stipendiater 2023

Juryj Nykolov

Yury Nykolov

Juryj Nykolov bor i Kyiv och är sedan frihetsdemonstrationerna på Maidan 2004 verksam som journalist. Han är medgrundare till journalistgruppen Nashi Groshi (Våra pengar) – den ukrainska sektionen av Global Network for Investigative Journalism (GIJN)https://gijn.org/member/nashi-groshi-our-money-ukraine/. Yurii och hans grupp har framför allt inriktat sig på att avslöja korruption i staten och bland oligarker.  Han gjorde sig bemärkt under 2022 när han avslöjade korruption inom försvarsdepartementets upphandlingar av mat till de väpnade styrkorna. Avslöjanden som ledde till att President Zelenskyj avskedade flera ledande personer. 

Nikolov får 120 000 kronor för sitt arbeta med att avslöja korruption i Ukraina. Styrelsens motivering:

Ukraina för idag en existentiell kamp för att sin rätt att existera som kultur, folk och demokratisk nation. Den kampen är inte bara Ukrainas, utan också på vägnar av Sveriges och alla länders rätt till frihet, demokrati och makt över sitt eget öde. Mitt under brinnande krig, har ukrainska journalister visat hur genuint och seriöst de bygger en fri och självständig press för ett demokratiskt samhälle. Genom gediget grävande och spektakulära avslöjanden har Juryj Nykolov blivit en ledande journalist i Ukrainas strävan att förpassa korruption och autokrati till det förgångna och lägga grunden för det fria Ukraina, bortom kriget.  

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein forskar och undervisar främst om Nordkorea och Nordostasien vid Tel Aviv University och är associerad forskare på Utrikespolitiska institutet. Han doktorerade 2021 i historia vid University of Pennsylvania i USA och har en master i internationella relationer och ekonomi från Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Han är även non-resident fellow på tankesmedjan Stimson Center i Washington D.C., och har varit återkommande skribent på SvD:s ledarsida sedan 2011.    

Benjamin Katzeff Silberstein får 120 000 kronor. Styrelsens motivering:

De senaste årens utveckling har visat på behovet att förklara, fördjupa och förstå centrala utrikes skeenden för en svensk publik och i en svensk kontext. Benjamin Katzeff Silberstein får priset för att ges möjlighet att utveckla och förnya  opinionsjournalistikens utrikesbevakning, såväl i metodik och stilistik som pedagogik. 

Stipendiater 2022

2022 års stipendier har givits till:

Peter Wennblad är ledarskribent och bitr chef för Svenska Dagbladets ledarsida

Peter Wennblad, får 145 000 kronor för fördjupade studier kring elförsörjning och basindustrins utvecklingsmöjligheter.

Styrelsens motivering: 

Elförsörjningen är en aktuell och livsavgörande fråga för svenskt näringsliv och det svenska samhällets utveckling, detsamma gäller basindustrin som kallas så just därför att den utgör basen för hela näringslivet och det svenska välståndet. Förutom att vara viktiga, är frågorna tekniskt komplicerade och kräver stor kunskap för en seriös granskning och debatt. Att Peter Wennblad vill fördjupa sin kunskap och sitt arbete på detta området är vällovligt, och står dessutom i god överenstämmelse med stiftelsens ändamål att ge en röst för näringslivets utvecklingsvillkor. 

Jacob Sidenwall är ledarskribent på Smålandsposten

Jacob Sidenwall, får 50 000 kronor för ledarskapsstudier på Försvarshögskolan, med motiveringen: 

Stiftelsen har i sin programförklaring för stipendieverksamheten uttalat att en ambition är att bidra till framstående opinionsskribenter även skall utvecklas som ledare inom publicistisk verksamhet.  De som skriver ledare skall också kunna bli det, utan att lämna branschen. Jacob Sidenwall är en framträdande opinionsjournalist som har en sådan ambition, och till detta vill stiftelsen gärna bidra.