Kontakt

Stiftelsen Svenska Dagbladet är en hos länsstyrelsen i Stockholm inregistrerad allmännyttig stiftelse. Eftersom vi vill hushålla med våra medel för att kunna använda så mycket som möjligt till vår stipendieverksamhet, så har Stiftelsen Svenska Dagbladet inget fysiskt kontor eller anställda medarbetare.

Vill du komma i kontakt med oss, når du oss lättast genom e-post till adressen:

info@stiftelsensvd.se

Stipendiansökningar ställs till:

stipendium@stiftelsensvd.se